1000 znaków pozostało

Konflikty w małżeństwie

Małżeństwo współdziała w każdej dziedzinie życia, stwarza to więc okazję do licznych sporów. Negatywne uczucia wyraża się w partnerstwie otwarcie i często w gwałtowny sposób. Małżonkowie często  mają  w stosunku do siebie nierealne oczekiwania

Nuda w Związku

Najpoważniejszym problemem w związku jest nuda. Namiętność obumiera w miarę trwania związku obojga ludzi, gdyż wymaga absolutnego uwielbiania partnera, co staje się niemożliwe w realistycznym spostrzeganiu partnera. Utrzymanie atrakcyjności, bliskości, zaufania, staje się dużym trudem dla partnerów stałego związku. Decydujące ma tu utrzymanie satysfakcjonującego poziomu intymności. Przyczyn spadku intymności można wymieniać wiele, np. nieodpowiedzialność, zmęczenie, zdrada itd., jednak bardziej niebezpiecznym problemem jest nuda.

Terapia małżeńska

Problemy w związkach na tle seksualnym zazwyczaj wynikają z trudności w komunikacji w tej sferze. Partnerzy nierzadko wstydzą się mówić o swoich pragnieniach w obawie przed oceną i kompromitacją w oczach drugiej osoby. Taka lękowa postawa może prowadzić do utraty satysfakcji z życia seksualnego.

Najczęściej występują:

  • Trudności w komunikacji w sferze seksualnej
  • Nieśmiałość w kontaktach partnerskich
  • Niesatysfakcjonujace życie seksualne

 

 

Wstręt seksualny u jednego z partnerów

 

Brak ochoty na seksczy nawet Wstręt seksualny (awersja seksualna) definiowany jest jako dysfunkcja seksualna która nie jest spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną. Osoba taka nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiednio

Witam Serdecznie

agata-ruchel-seksuolog-portret 300